سیستمهای مدیریت و کیفیت
اهداف و توانمندی ها

1- تلاش در جهت تقويت جايگاه مسوولين و مديران كنترل كيفيت و حمايت قانوني از آنان در چارچوب قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران


2- تلاش در جهت حفظ و حمايت از حقوق صنفي اعضاء


3- تلاش در جهت شناسائي و توانمنديها و ظرفيت هاي كنترل كيفيت در مراكز صنعتي و خدماتي و كمك به اعضاء براي استفاده از توان بالقوه كنترل كيفيتي يكديگر در جهت ارتقاء شرايط كيفي واحدها


4- تلاش در جهت برگزاري دوره هاي آموزشي ، سمينارها و كنگره هاي تخصصي جهت ارتقاء سطح علمي مسوولين كنترل كيفيت و مديريت كيفيت با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه


5- تلاش در جهت فعال سازي مهندسي كيفيت در بستر واحدهاي توليد و خدماتي با همكاري مراكز علمي ، پژوهشي ،  دانشگاهي با استفاده از پتانسيل هاي علمي و عملي


6- تلاش در جهت درجه بندي صلاحيت براي مسوولين كنترل كيفيت بر مبناي ضوابط قانوني و موافقت اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي


7- تلاش در جهت ارائه پيشنهاد جهت تدوين يا تجديد نظر در استانداردهاي موجود با رعايت چهارچوب ها


8- تلاش در جهت بررسي استانداردهاي موجود و يا در دست تدوين از لحاظ رعايت شرايط انساني و زيست محيطي و ارائه پيشنهادات در صورت لزوم


9- تلاش در جهت بهبود فرآيند تائيد صلاحيت مسوولين كنترل كيفيت و حضور فعال در كميته هاي تعيين صلاحيت درصورت دعوت اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي


10- تلاش در جهت ارتقاء و انتقال فرهنگ كيفيت به واحدهاي توليدي يا خدماتي از طريق مديران و مسوولين كنترل كيفيت و توسعه فرهنگ كيفيت و كنترل كيفيت در كشور به طرق ممكن


11- ارائه تسهيلات لازم براي برقراري ارتباط ميان مراكز كنترل كيفيت ( و يا مهندسي كيفيتي)  ، پژوهشگران، موسسات ، يا مراكز كنترل كيفيت ( و يا مهندسي كيفيت ) در خارج از كشور و تلاش در تامين زمينه هاي حضور اعضاء در كنفرانس ها ، سمينارها و يا دوره هاي آموزشي بين المللي جهت ارتقاء سطح علمي و يا به روز كردن فن آوري در زمينه كنترل كيفيت


12- تلاش در جهت ايجاد شبكه هاي اطلاع رساني ، كتابخانه و سيستم گردآوري ، تحليل ، انباشت و توزيع اطلاعات فني در ميان اعضاء و انتشار نشريات و بولتن هاي تخصصي و خبري مورد نياز


13- تلاش در جهت انتشار نشريه و ايجاد سايت


14- تلاش درجهت ايجاد تسهيلات رفاهي نظير تعاوني مسكن ،  جهت اعضاء

 

 

سخن امروز

پروانه وار و آرام باش آنان که به سرعت می دوند زمین می خورند .

حاضرین در سایت

در حال حاضر 7 مهمان حاضر

اوقات شرعیتبلیغات

تبليغات

نظرسنجی

نظر شما در ارتباط با نحوه اطلاع رسانی این وب سایت چیست؟
 

اخبار فناوری های جدید

رتبه گوگل و الکسا

Free Page Rank Tool