سیستمهای مدیریت و کیفیت
سولات متداول

 

س) در بند 2 قرارداد نوع قرارداد کدام گزینه قید شود؟

ج) نوع قرارداد قرارداد موقت و درصورت دایمی بودن قرارداد دائم قید گردد.


س) در بند 3 نوع کار یا حرفه چیست؟

ج) مسئول فنی آزمایشگاه کنترل کیفیت کالا


س) مدت قرارداد چقدر می باشد؟

ج) حداقل مدت قرارداد یک سال بوده و طرفین موظفند در ابتدای هر سال شمسی نسبت به تمدید قرارداد خودبر اساس آخرین حقوق مصوبه وزارت کار اقدام نمایند..


س) حقوق و دستمزد مسئولین فنی و کنترل کیفی در سال1400 چه میزان می باشد؟

ج) بر اساس جلسه مشترکی که با حضور نمایندگان انجمن مسئولین فنی وکنترل کیفی و نمایندگان کانون کارفرمایان استان برگزار شد ، حداقل پایه حقوق توصیه ایی مسئولین فنی و کنترل کیفی بدون مزایا در قالب یک پیمان دسته جمعی در سال جاری مبلغ 30475225 ریال تعین گردید.

تبصره1 : به کارگرانی که در سال 1400 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 46667 ریال( ماهیانه مبلغ1400000 ریال ) نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره2 : چنانچه بیش از یکسال سابقه کار دارید مطابق با جدول سنوات روزانه وزارت کار به پایه حقوق سال قبل اضافه می گردد میتوانید .

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه- ارقام ریال در هر روز

 

گروه

نرخ پایه

گروه

نرخ پایه

۱

۴۶۶۶۷

۱۱

۴۸۶۶۷

۲

۴۶۸۶۷

۱۲

۴۹۰۶۷

۳

۴۷۰۶۷

۱۳

۴۹۴۶۷

۴

۴۷۲۶۷

۱۴

۴۹۸۶۷

۵

۴۷۶۶۷

۱۵

۵۰۲۶۷

۶

۴۷۸۶۷

۱۶

۵۰۶۶۷

۷

۴۸۰۶۷

۱۷

۵۱۰۶۷

۸

۴۸۰۶۷

۱۸

۵۱۴۶۷

۹

۴۸۲۶۷

۱۹

۵۱۸۶۷

۱۰

۴۸۴۶۷

۲۰

۵۲۲۶۷

 

همچنین بر استناد بخشنامه شماره ۲۵۱۱۹۳ مورخ 27/۱۲/1399 وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص حداقل دستمزد و چگونگی افزایش حقوق سایر سطوح مزد برای سال 1400 کلیه کارفرمایان مکلفند نسبت به افزایش روزانه 26% به مزد ثابت یا مبنا(موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 82785 ریال به دستمزد کارکنان خود در سال 1399 اقدام نمایند که این میزان نبایستی از حداقل مزد قانون کار ( روزانه مبلغ 885165 ریال ) پایین تر باشد%

(پایه حقوق ماهیانه افراد نباید از حداقل مصوبه شورای عالی کار یعنی 26554950 ریال کمتر باشد.) %

برای افرادی که سال گذشته حقوقشان از حداقل حقوق مصوبه بیشتر بوده است حقوقشان به طریق زیر محاسبه می گردد :

ریال مزد شغل روزانه در سال 1400= 82785 + (26/1× آخرین مزد شغل روزانه در سال 1399 به ریال)

تبصره ۱: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از 885165 ریال در روز شود، مبلغ 885165 ریال ملاک خواهد بود.

 

س) در بند 8 حق السعی قسمت الف- به چه صورت تکمیل می گردد؟

ج) بر اساس بر اساس بخشنامه بالا و حقوق ماهیانه توافق شده ، مزد ثابت روزانه تعیین میگردد: به اینصورت که حقوق ماهیانه را به عدد 30 تقسیم کرده تا مزد ثابت روزانه مشخص شود.( اعداد می بایست به ریال باشند.)


س) پاداش افزایش تولید یا بهره وری در بند 8 قسمت ب- چگونه می باشد؟

این مبلغ توافقی بوده و با توجه به توافقی که بین طرفین انجام می شود میتواند متغییر باشد.درصورتیکه مبلغی در این راستا در نظر گرفته نشود باید عدد صفر قید شود.


س) در بند ج- سایر مزایا (کمک هزینه مسکن ماهیانه ) چگونه است؟

در این بند مبلغ حق مسکن آورده می شود. حق مسکن در سال 1400 برای افراد مجرد و متاهل ماهیانه 3000000 ریال می باشد. (جلوی عدد قید شود : بابت حق مسکن)

به عنوان مثال : 1000000 ریال : بابت کمک هزینه مسکن

تبصره1 : پس از تایید هیات وزیران مبلغ فوق ماهیانه 4500000 ریال خواهد شد.

 

س) در بند8 قسمت د- کمک عایله مندی چقدر می باشد؟

ج) کمک عایله مندی (حق اولاد) در سال 1400 برای هر فرزند زیر 18 سال معادی 3 روز مزد بوده بدین ترتیب برای یک فرزند مبلغ 2655493 ریال و حق اولاد دو فرزند مبلغ 5310986 ریال و حق اولاد سه فرزند مبلغ 7966479 ریال می باشد. درصورتیکه فرد مشمول این بند نشود باید عدد صفر قید شود.

تبصره : ( این بند شامل کسانی می شود که حداقل مدت 720 روز سابقه بیمه داشته باشند.).

 

س) در بند 8 قسمت ه- کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار چه میزان است؟

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) برای افراد مجرد و متاهل ماهیانه مبلغ 6000000 ریال می باشد.

تبصره : کلیه مبالغ مالی باید به ریال ثبت شود.

(بدین ترتیب حداقل حقوق و مزایای مسئولین فنی و مدیران کنترل کیفیت در سال 1400 با یک

 

سال سابقه کار بدون فرزند ماهیانه مبلغ 42375225 ریال تعیین میگردد.)

 

س) مرخصی استحقاقی سالانه در بند و- چند روز می باشد؟

ج) مطابق قانون کار و مقررات تبعی مرخصی استحقاقی سالیانه 30 روز می باشد.همچنین کلیه افراد میتوانند سالانه به میزان 9 روز مرخصی ذخیره نمایند.

 

س) تعطیلی هفتگی در بند ز- چند روز می باشد؟

ج) مطابق قانون کار و مقررات تبعی تعطیلی هفتگی 1 روز می باشد.

 

س) در بند 9 واریز حقوق و مزایا باید به چه صورت باشد؟

مسئولین فنی و کنترل کیفی می بایست حتما یکی از شماره حسابهای بانکی خود را جهت واریز حقوق و مزایا در این بند قید نمایند .

 

س) در بند 13 شرایط فسخ قرارداد به چه صورت می باشد؟

ج) فسخ قرارداد 30 روز قبل به طرف مقابل کتبا اعلام می شود.

تبصره : ( البته این امر نباید از طرف مسئول فنی به عنوان استعفاء عنوان شود ، بلکه باید فقط جهت آگاهی کارفرما برای جایگزین کردن شخص دیگری باشد. استعفاء فقط باید پس از تسویه حساب کامل طرفین از سوی مسئول فنی ارائه شود.)

 

س) عیدی و پاداش سال 1400 چه میزان است؟

ج) به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه هاي مشمول قانون كار مصوب 6/12/1370 مجلس شوراي اسلامي به ازاي يك سال كار معادل شصت روز مزد ثابت/ مبنا(تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانوني كارگران) به عنوان عيدي و پاداش سالانه به كارگر پرداخت مي شود.براي كار كمتر از يك سال ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

 

س) در صورت تعطیلی واحد وظیفه مسئول فنی و کنترل کیفی چیست؟

ج) درصورت تعطیلی واحد و یا عدم حضور مسئول فنی به هر دلیل ممکن ، مسئول فنی موظف است مراتب را کتبا به اداره نظارت بر مواد غذایی و موسسه استاندارد و همچنین به انجمن اعلام نماید تا درصورت تولید احتمالی واحد ، هیچگونه مسئولیتی متوجه مسئول فنی و کنترل کیفی نباشد.

 

س) آیا هنگام ثبت قرارداد باید سفته رد و بدل گردد؟

ارائه سفته از سوی مسئول فنی و کنترل کیفی خلاف قانون بوده و نباید به هیچ وجه صورت پذیرد.

 

در پایان پس از تکمیل قرارداد ، 5 نسخه از آن را پرینت بگیرید. سپس توسط مسئول فنی و کنترل کیفیت و همچنین توسط کارفرما امضاء شده و ممهور به مهر شرکت نمایید و همراه با مدارک دیگر جهت تایید به یکی از دفاتر انجمن مراجعه فرمایید.

 

 

سخن امروز

برگرداندن تصاویر آویخته بر دیوار مسیر تاریخ را دگرگون نمی کند.

حاضرین در سایت

در حال حاضر 3 مهمان حاضر

اوقات شرعیتبلیغات

تبليغات

نظرسنجی

نظر شما در ارتباط با نحوه اطلاع رسانی این وب سایت چیست؟
 

اخبار فناوری های جدید

رتبه گوگل و الکسا

Free Page Rank Tool